Knopar 1 - Introduktion

Fortsätt till Knop-sida 2 - Förtöjning.
Fortsätt till Knop-sida 3 - Skarvning.
Fortsätt till Knop-sida 4 - Spänna.
Fortsätt till Knop-sida 5 - Fästa snabbt.
Fortsätt till Knop-sida 6 - inte klar.

Olika kategorier av knopar

Det finns knopar för olika ändamål. Vissa används då man förtöjer en båt, andra då man behöver skarva två rep med varandra. Här presenteras knop och stek för de olika användningsområdena på olika sidor. Jag har tagit med de knopar som man vanligtvis använder i olika sammanhang men har också tagit med andra knopar, som förtjänar att lyftas fram inte bara för att de är bra, utan dessutom vackra!

Hur presenterar man på bästa sätt information om knopar?

Det finns naturligtvis många olika sätt att presentera information och lika många åsikter om hur det görs bäst. Jag har ingen patentlösning. En lagom avvägning mellan informativ text och bild på knopen, kan vara bra. Ibland behövs det flera bilder för att visa hur slår knopen, steg för steg. Kanske är det bra att ha en länk till en liten film, som visar hur knopen kan slås? Det tänker jag göra.Home