Knopar 2 - Förtöjning

Tillbaka till Knop-sida 1 - Introduktion.
Fortsätt till Knop-sida 3 - Skarvning.
Fortsätt till Knop-sida 4 - Spänna.
Fortsätt till Knop-sida 5 - Fästa snabbt.
Fortsätt till Knop-sida 6 - inte klar.

Båten
Då man ska lägga till i en naturhamn är det vanligt att först fästa en tamp i en knap på fördäck, varefter tampen går vidare utanför relingen via en halkip.

Knap-knopen

Den teknik som är vanlig då man fäster en tamp i båtens knap, används också då man hissat segel och fäster storseglets och förseglets fall vid masten. Här nedanför syns den i bild. Jag har tyvärr lagt den fel eftersom min variant låser sig själv varje varv. Det är bara den sista som ska låsa. Varven innan ska läggas "som en åtta" men varje varv läggs över föregående varv, inte låses under. Jag har gjort en filmsekvens av knap-knopen som tyvärr även den visar hur den felaktiga varianten läggs.

Dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part

Om det finns ett träd att fästa tampen i, kan man välja att använda dubbelt halvslag eller hellre dubbelt halvslag om egen part runt trädet. Den sistnämda nedre knopen har lagts med två rundtörnar, för att öka friktionen runt "trädet" och på så sätt minska belastningen i halvslaget.

Pålstek

I vissa lägen är det att föredra att använda ett pålstek. Här finns en filmsekvens som visar hur man på ett snabbt sätt slår ett pålstek.
Det är viktigt att man drar åt på rätt ställe i sista momentet.

Anglers loop

Ett alternativ till pålsteken är anglers loop. Den är troligen lika säker som den så vanliga pålsteket. Här är en filmsekvens som visar hur man kan slå anglers loop runt en trädstam eller annat lämpligt föremål.

Fortsätt till Knop-sida 3.Home