Knopar 4 - Spänna

Tillbaka till Knop-sida 1 - Introduktion.
Tillbaka till Knop-sida 2 - Förtöjning.
Tillbaka till Knop-sida 3 - Skarvning.
Fortsätt till Knop-sida 5 - Fästa snabbt.
Fortsätt till Knop-sida 6 - inte klar.

Stoppknop
Stoppknopen är en snabbslagen och lätthanterlig knop. Den är användbar då man vill kunna spänna repet, efter att man slagit knopen.

Det finns många tillfällen då knopen kommer väl till pass. Ett exempel är då man lagt upp en kanot på bilens takräcke och vill spänna en tamp mellan främre delen av kanoten och bilens främre stötfångare. Lägg en tamp genom den uppochnedvända kanotens ögla framtill, dra tampen runt lämplig del framme vid stötfångaren på bilen och slå stoppknopen någonstans på tampen. Då du dragit åt repet på knopens båda sidor (samsat), tar du tag i själva knopen med en hand och tampen med den andra och drar knopen i rätt riktning, för att repet ska spännas.

Då du ska lossa tar du tag i knopen på samma sätt men med den andra handen tar du tag i repet på den andra sidan knopen. Drag knopen i rätt riktning för att den ska lossa.

Fortsätt till Knop-sida 5.Home